Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Glosy / Gloss

Domniemanie zaprzestania działalności związkowej

Andrzej Marian Świątkowski

Teza uchwały składu 7 sędziów SN z 20.12.2012 r.1, wprowadzająca sankcję prawną braku wadliwości czynności dokonanych przez pracodawcę bez wymaganego współdziałania z zakładową organizacją związkową...

Model czasu pracy sędziów

Beata Bury

Wprowadzenie Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 83 ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych2 jest zgodny z art. 66 w zw. z art. 24 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art....

Wypowiedzenie umów o pracę na czas określony

Sandra Zientalewicz

Niniejsze opracowanie otrzymało I miejsce w konkursie na glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego, zorganizowanego przez Katedrę Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Honorowy...

Prawa podstawowe a swobody gospodarcze

Barbara Surdykowska

Wstęp Trybunał Sprawiedliwości1 15.7.2010 r.2 orzekł w kwestii stosowania dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych w odniesieniu do porozumienia wynikającego z układu zbiorowego pracy. Można to...

Wypowiedzenie umowy na zastępstwo

Łukasz Czarnecki

Uwagi wstępne Glosowany wyrok SN z 3.12.2009 r.1 porusza doniosłe – zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia – problemy z zakresu prawa pracy. Choć stan faktyczny mógłby wydawać...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 2471