Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Glosy / Gloss

Wypowiedzenie umowy na zastępstwo

Łukasz Czarnecki

Uwagi wstępne Glosowany wyrok SN z 3.12.2009 r.1 porusza doniosłe – zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia – problemy z zakresu prawa pracy. Choć stan faktyczny mógłby wydawać...

Ochrona trwałości zatrudnienia urzędników służby cywilnej

Wioletta Witoszko

Uwagi wstępne Problematyka ochrony trwałości stosunku pracy urzędników służby cywilnej stała się szczególnie aktualna za sprawą wyroku TK z 14.6.2011 r.1, w którym uznano za niezgodne z Konstytucją...

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Sandra Kowalczyk

Niniejsze opracowanie zajęło I miejsce w konkursie organizowanym przez Katedrę Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na glosę do orzeczenia SN z zakresu prawa pracy. ...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 2311