Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Glosy / Gloss

O pojęciu pracodawcy

Grzegorz Wolak

Uwagi wstępne Dekodowanie znaczenia pojęcia „pracodawcy” (jako drugiej obok pracownika strony w stosunku pracy), o którym mowa m.in. w art. 3 KP, od dawna nastręcza trudności, i to zarówno w...

Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny

Adrian Zbrojewski

Niniejsze opracowanie otrzymało pierwsze miejsce w konkursie na glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego, zorganizowanego przez Katedrę Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. ...

Ochrona nauczyciela mianowanego przed wypowiedzeniem

Katarzyna Żywolewska

Uwagi wstępne Moim zdaniem należy w pełni podzielić stanowisko SN, który orzekł, że z ochrony przed wypowiedzeniem stosunku pracy, przewidzianym w art. 41 KP, nie korzystają nauczyciele akademiccy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 2311