Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Glosy / Gloss

Glosa do wyroku SN z 15.1.2020 r., III PK 5/19

Grzegorz Wolak

Uwagi wstępne Glosowany wyrok SN z 15.1.2020 r.2 został wydany w sprawie z powództwa P.-M. T. Sp. z o.o. w L. przeciwko byłemu pracownikowi Janowi G. o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego...

(Nie)Równe traktowanie pracowników wysoko mobilnych

Marta Otto

Swobodny przepływ pracowników jest jedną z podstawowych zasad funkcjonowania UE, a równe traktowanie i zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową jest jej nieodłącznym dopełnieniem. W...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 2471