Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Glosy / Gloss

Klauzula konkurencyjna - glosa

W czasie trwania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia strony mogą zmienić swoje zobowiązanie, a nawet rozwiązać taką umowę. Mogą w szczególności wprowadzić do takiej umowy postanowienia...

Przejście zakładu pracy na wydzierżawiającego - glosa

Monika Turek

Wygaśnięcie umowy dzierżawy zakładu pracy powoduje jego przejście na wydzierżawiającego (art. 231 KP) tylko wtedy, gdy wydzierżawiający odzyskuje faktyczne władztwo nad zakładem pracy. Wyrok SN z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490