Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Glosy / Gloss

Odwołanie złożonego raportu o zwolnienie ze służby

Wojciech Maciejko, Aneta Korcz-Maciejko

Teza Policjant składający raport o zwolnienie ze służby nie może skutecznie odwołać swojego żądania po podpisaniu przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych rozkazu personalnego...

Ochrona trwałości stosunku pracy nauczycieli mianowanych

Irena Sawa

Uwagi wstępne W uchwale z 7.12.2006 r. SN1 stwierdził, że „W przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 2471