Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Glosy / Gloss

Pojęcie tymczasowego zatrudnienia

Anna Piszczek

The concept of temporary employment The subject of this study is the judgment of the Court of Justice in the case C-232/20 concerning the request for a preliminary ruling submitted by the...

Glosa do wyroku SN z 20.2.2020 r., I PK 241/18

Tobiasz Nowakowski

Uwagi ogólne Glosowany wyrok SN z 20.2.2020 r.1 dotyka interesującej problematyki dopuszczalności zastrzeżenia warunku zawieszającego w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W...

Glosa do wyroku SN z 15.1.2020 r., III PK 5/19

Grzegorz Wolak

Uwagi wstępne Glosowany wyrok SN z 15.1.2020 r.2 został wydany w sprawie z powództwa P.-M. T. Sp. z o.o. w L. przeciwko byłemu pracownikowi Janowi G. o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 2460