Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Glosy / Gloss

Zakaz dyskryminacji funkcjonariuszy ze względu na wiek

Izabela Florczak

Non-discrimination based on age regarding law enforcement officers The purpose of this article is to discuss the allowable limit of different treatment of candidates for law enforcement officers...

Glosa do wyroku SN z 15.9.2021 r., I PS KP 20/2

Jerzy Wratny

Uwagi wstępne Na uwagę glosatora zasługuje wyrok SN z 15.9.2021 r.1 dotyczący wykładni art. 943 § 4 KP. Przepis ten przewiduje odpowiedzialność odszkodowawczą pracodawcy wobec pracownika, który...

Pojęcie tymczasowego zatrudnienia

Anna Piszczek

The concept of temporary employment The subject of this study is the judgment of the Court of Justice in the case C-232/20 concerning the request for a preliminary ruling submitted by the...

Glosa do wyroku SN z 20.2.2020 r., I PK 241/18

Tobiasz Nowakowski

Uwagi ogólne Glosowany wyrok SN z 20.2.2020 r.1 dotyka interesującej problematyki dopuszczalności zastrzeżenia warunku zawieszającego w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480