Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Obowiązek informacyjny pracodawcy

Ewa Skibińska

Artykuł 2 ust. 3 akapit drugi dyrektywy Rady 98/59/WE z 20.7.1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych1 należy interpretować w ten sposób, że...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490