Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Zwolnienia grupowe

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 1 ust. 1 ak. 1 lit. a) dyrektywy Rady 98/59/WE z 20.7.1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych1 należy interpretować w ten sposób, że...

(Nie)Równe traktowanie pracowników wysoko mobilnych

Marta Otto

Swobodny przepływ pracowników jest jedną z podstawowych zasad funkcjonowania UE, a równe traktowanie i zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową jest jej nieodłącznym dopełnieniem. W...

Przywileje socjalne

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Artykuł 7 ust. 2 i art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 492/2011 z 5.4.2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii1 należy interpretować w ten sposób,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 2389