Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Katalog kryteriów dyskryminacji

Dyskryminacja ze względu na określoną przesłankę nie musi polegać na tym, że dyskryminowany pracownik sam charakteryzuje się danym kryterium (należy do grupy osób odznaczających się negatywnie...

Zakaz dyskryminacji funkcjonariuszy ze względu na wiek

Izabela Florczak

Non-discrimination based on age regarding law enforcement officers The purpose of this article is to discuss the allowable limit of different treatment of candidates for law enforcement officers...

Glosa do wyroku SN z 15.9.2021 r., I PS KP 20/2

Jerzy Wratny

Uwagi wstępne Na uwagę glosatora zasługuje wyrok SN z 15.9.2021 r.1 dotyczący wykładni art. 943 § 4 KP. Przepis ten przewiduje odpowiedzialność odszkodowawczą pracodawcy wobec pracownika, który...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 2471