Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Pojęcie „warunków dostępu do zatrudnienia […] [lub pracy]”, zawarte w art. 3 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w...

Odszkodowanie z powodu dyskryminacji ze względu na wiek

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Artykuły 2 i 6 dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy1 należy interpretować w ten sposób, że te przepisy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 2345