Redakcja:


Redaktor naczelny: dr Krzysztof Walczak
Redaktor prowadzący: Anna Kamińska
mopr@beck.pl

Adres redakcji:


Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17,
00-203 Warszawa
tel.: 022 33 77 600
fax: 022 33 77 602

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490