Znaczenie stanu nietrzeźwości w sporach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Monitor Prawa Pracy | 6/2015
Moduł: prawo pracy
Ryszard Sadlik
Znaczenie stanu nietrzeźwości w sporach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Przebywanie przez pracownika w stanie nietrzeźwości w czasie pracy może skutkować jego odpowiedzialnością porządkową lub stanowić podstawę rozwiązania z nim stosunku pracy. Ponadto może to mieć także istotne znaczenie dla możliwości otrzymania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Celem niniejszego opracowania jest analiza orzecznictwa SN w przedmiotowym zakresie.