Wypowiedzenie zmieniające (art. 42 § 1­–3 KP) a powierzenie innej pracy (art. 42 § 4 KP)

Wyrok SN z 3.9.2019 r., I PK 105/18

Monitor Prawa Pracy | 5/2020
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.20.5.7

Pracodawca może zastosować czasowe powierzenie innej pracy na czas określony, zanim rozpocznie procedurę związaną z wypowiedzeniem warunków pracy z uwagi na likwidację stanowiska pracy. Zastosowanie przez pracodawcę art. 42 § 4 KP nie może być kwalifikowane jako obejście art. 42 § 1–3 KP.

Wyrok SN z 3.9.2019 r., I PK 105/18, niepubl.