Warto wiedzieć

Monitor Prawa Pracy | 2/2013

Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała założenia kontroli na 2013 r. Ogółem urząd planuje przeprowadzić 88 tys. kontroli, a różnymi formami działań prewencyjnych objąć przynajmniej 200 tys. podmiotów.

Plan kontroli PIP na 2013 r.

Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała założenia kontroli na 2013 r. Ogółem urząd planuje przeprowadzić 88 tys. kontroli, a różnymi formami działań prewencyjnych objąć przynajmniej 200 tys. podmiotów (pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów, studentów i in.).

Z założeń wynika, że w 2013 r. PIP rozpocznie realizację pierwszego etapu długofalowych działań prewencyjno-kontrolnych, obejmujących różne zagadnienia związane z zatrudnieniem, m.in. przestrzeganie przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu, wzmożony nadzór w wybranej grupie zakładów o wysokiej skali zagrożeń zawodowych, zarządzanie bezpieczeństwem w średnich i dużych zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy. Pojawią się również kampanie informacyjne.

Ponadto plan pracy PIP na 2013 r. przewiduje zadania kontrolne i prewencyjne dotyczące m.in. pracowników tymczasowych, przestrzegania przepisów w podmiotach leczniczych, w budownictwie, szkolnictwie, przestrzegania przepisów związanych z czasem pracy kierowców, a także innych branż.