Ustalenie ustawodawstwa krajowego w zakresie ubezpieczeń społecznych

Wyrok SN z 14.6.2018 r., II UK 182/17

Monitor Prawa Pracy | 9/2019
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.19.9.9

Urzędowa interpretacja przepisów obejmuje ten zakres unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w którym polski organ rentowy określa ustawodawstwo krajowe jako właściwe.

Wyrok SN z 14.6.2018 r., II UK 182/17


Przewodniczący Sędzia SN Krzysztof Staryk, Sędziowie SN: Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca), Dawid Miąsik.
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 14.6.2018 r. sprawy z wniosku [...] spółki z o.o. we W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w L. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawnych na skutek skargi kasacyjnej organu rentowego od wyroku SA we W. z 13.10.2016 r. […];
oddala skargę kasacyjną