Uprawnienia związane z rodzicielstwem przysługujące osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą

Monitor Prawa Pracy | 1/2018
Moduł: prawo pracy
Patrycja Więcław
Uprawnienia związane z rodzicielstwem przysługujące osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sytuacji osób prowadzących własną działalność gospodarczą w kontekście uprawnień związanych z urodzeniem dziecka. Autorka ma na celu analizę rozwiązań prawnych przewidzianych dla przedsiębiorców – kobiet w ciąży oraz rodziców pragnących łączyć życie zawodowe z rodzinnym. Dokonano również swoistego porównania położenia przedsiębiorcy i pracownika w omawianym zakresie, a także konsekwencji, jakie niosą za sobą poszczególne uregulowania.