Umowa o dzieło na usługi księgowe

Wyrok SN z 12.12.2017 r., I UK 26/17

Monitor Prawa Pracy | 8/2018
Moduł: prawo pracy, prawo cywilne

Systematyczne wykonywanie typowych usług z zakresu księgowości sprzeciwia się możliwości uznania ich za dzieło w rozumieniu art. 627 KC.

Wyrok SN z 12.12.2017 r., I UK 26/17

Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew Korzeniowski, Sędziowie SN: Bohdan Bieniek (sprawozdawca), Krzysztof Staryk. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 12.12.2017 r. sprawy z odwołania Brygidy S. i Bronisławy N. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. o podleganie ubezpieczeniom społecznym na skutek skarg kasacyjnych ubezpieczonych od wyroku SA w K. z 25.5.2016 r. [..]; oddala skargi kasacyjne.