Ubezpieczenie pracownika na życie a odprawa pośmiertna

Monitor Prawa Pracy | 11/2015
Moduł: prawo pracy
Arkadiusz Sobczyk
Ubezpieczenie pracownika na życie a odprawa pośmiertna

W niniejszym opracowaniu autor analizuje art. 93 KP, który odnosi się do odprawy pośmiertnej. W szczególności wskazuje na dwa problemy, które mogą pojawić się w praktyce.