Szczególny przypadek bezpodstawnego wzbogacenia w prawie pracy

Monitor Prawa Pracy | 7/2017
Moduł: prawo pracy, prawo cywilne
Andrzej Marian Świątkowski
Szczególny przypadek bezpodstawnego wzbogacenia w prawie pracy

W niniejszym opracowaniu przedmiotem rozważań jest sytuacja osób, które wykonywały za wynagrodzeniem identyczne czynności w sytuacji określonej w art. 22 § 1 KP na podstawie konkurencyjnych umów o zatrudnienie – w ramach umowy dzieło lub umowy zlecenia, i które zdecydowały się uczynić użytek z mechanizmu prawnego wprowadzonego do Kodeksu pracy przepisami art. 22 § 1–11 KP. Autor podaje w wątpliwość możliwość zastosowania w prawie pracy instytucji bezpodstawnego wzbogacenia się przez pracownika w następstwie wydania przez sąd pracy wyroku ustalającego istnienie stosunku pracy.