Sytuacja majątkowa pracownika poddanego upadłości konsumenckiej

Monitor Prawa Pracy | 5/2017
Moduł: prawo pracy
Mikołaj Świtalski

Artykuł zawiera analizę celów instytucji upadłości konsumenckiej, wskazuje na relacje do funduszów masy upadłości wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń należnych pracownikowi, opisuje możliwe modele prowadzenia egzekucji generalnej w ramach upadłości konsumenckiej ogłoszonej wobec osoby fizycznej będącej pracownikiem, przedstawia status poszczególnych rodzajów zobowiązań powstałych, a niezaspokojonych w okresie prowadzenia postępowania upadłościowego, a także wskazuje na istniejące luki na styku regulacji prawa pracy oraz prawa upadłościowego i postuluje działania prawodawcze w tym zakresie.