Stałe wynagrodzenie miesięczne a stawka godzinowa – w poszukiwaniu zdrowego rozsądku

Stałe wynagrodzenie miesięczne a stawka godzinowa – w poszukiwaniu zdrowego rozsądku

Monitor Prawa Pracy | 7/2008
Moduł: prawo pracy
Grzegorz Orłowski

Uwagi wstępne

Określenie pracownikowi wynagrodzenia w stałej miesięcznej wysokości może być i w praktyce często bywa źródłem daleko idących perturbacji. Wynika to przede wszystkim stąd, że ustalenie pracownikowi niektórych składników wynagrodzenia wymaga wyliczenia stawki godzinowej w bardzo oryginalny, żeby nie powiedzieć – dziwaczny – sposób. Chodzi tu w szczególności o dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych i za pracę w porze nocnej. Obowiązujące przepisy1 nakazują ustalanie stawki godzinowej poprzez podzielenie miesięcznej stawki wynagrodzenia „przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu”.