Spełnienie przesłanek do nabycia prawa do renty w razie zmian stanu prawnego

Wyrok SN z 9.9.2019 r., II UK 57/18

Monitor Prawa Pracy | 5/2020
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.20.5.8

Spełnienie wszystkich warunków prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przed datą zmiany legislacyjnej o bardziej restrykcyjnym charakterze, która weszła w życie od 23.9.2011 r., oraz wystąpienie przed tym dniem z wnioskiem o to świadczenie uzasadnia przyznanie prawa do świadczenia wedle stanu prawnego obowiązującego przed tym dniem.

Wyrok SN z 9.9.2019 r., II UK 57/18, niepubl.