Rozkład czasu pracy

Wyrok TS z 18.9.2019 r., Ortiz Mesonero, C‑366/18

Monitor Prawa Pracy | 1/2020
Moduł: prawo pracy, prawo UE
DOI: 10.32027/MOPR.20.1.9
Ewa Skibińska (oprac.)

Przepisy dyrektywy 2010/18 należy interpretować w ten sposób, że nie mają one zastosowania do uregulowania krajowego, takiego jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, które przyznaje pracownikowi, w celu sprawowania bezpośredniej opieki nad małoletnimi lub członkami rodziny pozostającymi na jego utrzymaniu, prawo do zmniejszenia zwykłego wymiaru czasu pracy z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia, bez możliwości – gdy obejmujący go zwykły system pracy ma charakter zmianowy ze zmiennym rozkładem czasu pracy – korzystania ze stałego rozkładu czasu pracy przy zachowaniu zwykłego czasu pracy.

Wyrok TS z 18.9.2019 r., Ortiz Mesonero, C 366/18