Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową a przejście zakładu pracy

Monitor Prawa Pracy | 7/2015
Moduł: prawo pracy, prawo handlowe
Marcin Hotel, Tomasz Marek
Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową a przejście zakładu pracy

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą coraz częściej decydują się na jej przekształcenie w spółkę kapitałową. W praktyce głównym motywem tych przekształceń jest chęć ograniczenia ryzyka prowadzonej działalności i oddzielenie majątku osobistego od majątku, który „został przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej”. Jednym z najistotniejszych problemów, przed którym stają przekształcani przedsiębiorcy, jest to, czy w związku z dokonywanym przekształceniem mamy do czynienia z przejściem zakładu pracy w rozumieniu art. 231 KP i tym samym z obowiązkami określonymi tym przepisem. Niniejsze opracowanie ma na celu analizę skutków prawnych przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową i odpowiedź na pytanie, czy powoduje ono przejście zakładu pracy w rozumieniu art. 231 KP.