Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę a klauzula konkurencyjna z art. 1012 KP

Monitor Prawa Pracy | 10/2015
Moduł: prawo pracy
Grzegorz Wolak
Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę a klauzula konkurencyjna z art. 101<sup>2</sup> KP

W niniejszym opracowaniu omówiona została problematyka wpływu przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę (art. 231 KP) na umowę o zakazie konkurencji zawartą przez pracownika z pracodawcą, w tym zwłaszcza tę zawartą na okres po ustaniu stosunku pracy.