Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę a zasada równego traktowania w zakresie wynagradzania w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

Monitor Prawa Pracy | 9/2016
Moduł: prawo pracy
Agnieszka Górnicz-Mulcahy
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę a zasada równego traktowania w zakresie wynagradzania w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy zasada automatycznego wstępowania pracodawcy przejmującego w stosunki pracy w sytuacji przejścia zakładu pracy lub jego części, może prowadzić do naruszenia zasady równego traktowania pracowników w zakresie wynagradzania.