Projekty aktów prawnych

Monitor Prawa Pracy | 10/2019

Wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę | Nowe warunki wynagradzania za pracę dla pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia

Wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z 16.7.2019 r. zakładał, że minimalne wynagrodzenie za pracę od 1.1.2020 r. wynosić ma 2450 zł, a minimalna stawka godzinowa wynosić ma 16 zł. Szef rządu podczas wizyty w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Agros Nova w Łowiczu, woj. łódzkie, poinformował, że na posiedzeniu, które odbyło się 10.9.2019 r., rząd przyjął rozporządzenie, zgodnie z którym najniższe wynagrodzenie wzrośnie w przyszłym roku o 350 zł, a więc wynosić będzie 2600 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa zostanie podniesiona do 17 zł. Projekt rozporządzenia pojawił się już w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Nowe warunki wynagradzania za pracę dla pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia wpłynął 21.8.2019 r. Projekt zakłada m.in. dostosowanie zadań realizowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) oraz terminologii stanowisk funkcjonujących w CSIOZ do standardów na rynku pracy w obszarze IT, co wiąże się ze zmianą tabeli stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w CSIOZ. Projekt znajduje się w trakcie opiniowania.


  • r.pr. Sandra Szybak-Bizacka,
    prawnik w biurze kancelarii Raczkowski Paruch w Katowicach
  • apl. adw. Zuzanna Lewandowska,
    prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch w Warszawie
  • apl. radc. Kinga Polewka,
    prawnik w biurze kancelarii Raczkowski Paruch w Katowicach