Projekt zmian do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i ustawy o PIP

Monitor Prawa Pracy | 8/2016

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu oraz ustawy o PIP. Zakłada ona wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, która w 2017 r. ma wynosić 12 zł brutto. 

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu oraz ustawy o PIP. Zakłada ona wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, która w 2017 r. ma wynosić 12 zł brutto. Ponadto strony w umowie zlecenia lub w umowie o świadczenie usług określą sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Państwowa Inspekcja Pracy uzyska uprawnienia w zakresie kontroli przestrzegania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej oraz prowadzenia ewidencji liczby godzin przepracowanych przez osoby fizyczne pracujące na podstawie umów zlecenia czy umów o świadczenie usług. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1.1.2017 r., z wyjątkiem niektórych regulacji, które mają wejść w życie 1.9.2016 r. Obecnie ustawa została przekazana do Prezydenta i Marszałka Senatu. r.pr. Kazimierz Romaniec,
starszy prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch r.pr. Robert Stępień,
prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch