Projekt dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE – element implementacji Europejskiego filaru praw socjalnych

Monitor Prawa Pracy | 3/2018
Moduł: prawo pracy, prawo UE
Barbara Surdykowska

Komisja Europejska 21.12.2017 r. przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Projekt ten ma na celu wdrożenie założeń Europejskiego filaru praw socjalnych przyjętego przez państwa członkowskie w listopadzie 2017 r. Z polskiej perspektywy szczególnie interesująca jest zakładana w projekcie definicja pracownika.