Prawo do nagrody jubileuszowej osób przechodzących na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Monitor Prawa Pracy | 11/2016
Moduł: prawo pracy
Paweł Wdowczyk

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie prawa do wypłaty nagrody jubileuszowej nauczycielom przechodzącym na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którym brakuje mniej niż 12 miesięcy do jej uzyskania. Obecnie obowiązujące przepisy prawne pozbawiają ww. osoby prawa do tego świadczenia, gdyż nie zostały one znowelizowane od czasu powstania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.