Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w razie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Monitor Prawa Pracy | 12/2017
Moduł: prawo pracy
Anna Kosut
Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w razie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Celem niniejszego opracowania jest analiza relacji między zwolnieniem pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia a wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego. Asumptem do tych rozważań stał się wyrok TS z 20.7.2016 r. w sprawie H. Maschek1.