Porozumienie europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia się a polskie uwarunkowania*

Monitor Prawa Pracy | 12/2017
Moduł: prawo pracy, prawo UE
Barbara Surdykowska

W niniejszym opracowaniu Autorka poddaje analizie treść europejskiego autonomicznego porozumienia ramowego dotyczącego aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego. Jest ono o tyle interesujące, że w porozumieniu tym zarysowana została odmienna wizja znaczenia powszechnego wieku emerytalnego niż ta, która wydaje się ostatnio kształtować w Polsce.