Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej

Monitor Prawa Pracy | 7/2018
Moduł: prawo pracy
Paweł Wdowczyk
Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez osoby prowadzące jednocześnie działalność rolniczą oraz pozarolniczą działalność gospodarczą. Autor na podstawie obowiązujących regulacji prawnych oraz orzecznictwa omawia poszczególne przesłanki uprawniające do korzystania z tego rodzaju ubezpieczenia. Szczególną uwagę w artykule poświęca kwocie granicznej, której przekroczenie powoduje utratę uprawnienia do ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).


The rules of eligibility to social insurance for farmers in case of simultaneous agricultural and non-agricultural business activity

The aim of this article is to present the possibility of being subject to social insurance for farmers by persons simultaneously conducting agricultural and non-agricultural business activity. Based on effective legal regulations and the case-law the author discusses particular premises entitling the use this type of social insurance. He puts special attention to hurdle amount of which exceeding results in loss of insurance from the Agriculture Social Insurance Fund. Keywords: social insurance, non-agricultural activity, agricultural activity, the Agricultural Social Insurance Fund.