Patologie a demagogie

Patologie a demagogie

Monitor Prawa Pracy | 10/2005
Moduł: prawo pracy
Andrzej Patulski, Grzegorz Orłowski

Wprowadzenie

W felietonie „Komin a sprawa polska w kontekście zasad sprawiedliwości społecznej”1 dr K. Walczak dotknął doniosłej kwestii wynagrodzeń menedżerów sektora publicznego, udowadniając na podstawie danych statystycznych, iż są one znacznie niższe od zarobków menedżerów w spółkach nieobjętych ustawą kominową. Niemniej sprawiedliwość społeczna jest kwestią nośną politycznie (zwłaszcza w okresie przedwyborczym), stąd też polski parlament nie zdecydował się na przyjęcie propozycji rządu i Konfederacji Pracodawców Polskich i nie uchylił tej ustawy. I tak zamiast dyskusji, czym naprawdę jest wynagrodzenie i w jaki sposób powinno być ukształtowane w gospodarce rynkowej, mamy zalew demagogii i populizmu.

Programy menedżerskie

Nie oznacza to, że w tym zakresie nie dochodzi do [...]