Orzeczenie lekarskie jako jedna z podstaw decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej

Monitor Prawa Pracy | 9/2016
Moduł: prawo pracy
Tomasz Tomczak
Orzeczenie lekarskie jako jedna z podstaw decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej

Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie, jaki wpływ na wydanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej albo decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego ma orzeczenie lekarskie wydawane w trakcie postępowania dotyczącego właśnie stwierdzenia takiej choroby. Autor prezentuje przy tym bogate orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące tej kwestii.