Opodatkowanie posiłków sfinansowanych pracownikowi w trakcie podróży służbowej

Monitor Prawa Pracy | 5/2016

W ocenie NSA od wartości posiłków sfinansowanych pracownikowi, których wartość przekracza wysokość diety z tytułu podróży służbowej, pracodawca ma obowiązek potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W ocenie NSA od wartości posiłków sfinansowanych pracownikowi, których wartość przekracza wysokość diety z tytułu podróży służbowej, pracodawca ma obowiązek potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wyżywienie opłacane przez pracodawcę w podróży służbowej jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych tylko do wysokości diet wynikających z przepisów prawa pracy (dieta w czasie podróży służbowej w kraju wynosi 30 zł). Jeśli pracodawca sfinansuje pracownikowi posiłek ponad kwotę diety, to od nadwyżki będzie musiał potrącić zaliczkę na podatek. Sąd podkreślił, że dieta jest przeznaczona tylko na zwiększone wydatki dotyczące wyżywienia. Poprzez przerzucenie ich kosztów na pracodawcę pracownik nie może uwolnić się od opodatkowania przychodu. Jeśli zatem pracodawca wypłaca dzienną dietę w wysokości 60 zł, to od nadwyżki ponad 30 zł będzie musiał potrącić zaliczkę na podatek. Analogicznie, jeśli pracownik przedłoży pracodawcy rachunki za wyżywienie na kwotę 60 zł, to nadwyżka ponad 30 zł będzie musiała być opodatkowana.

Wyrok NSA z 5.4.2016 r., II FSK 416/14