Odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę – o potrzebie zmiany regulacji

Monitor Prawa Pracy | 5/2016
Moduł: prawo pracy
Monika Latos-Miłkowska
Odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę – o potrzebie zmiany regulacji

Celem niniejszego opracowania jest krytyczna analiza systemu roszczeń odszkodowawczych związanych z wadliwym wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. W ocenie autorki – niezmienione od lat odszkodowania z tytułu wadliwego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę w pewnej mierze przestały właściwie spełniać swoje funkcje. Niespełnienie przez normy prawne przypisanego im celu stanowi zaś przesłankę uzasadniającą zmianę regulacji1.