Odpowiedzialność płatnika składek za nienależnie pobrane świadczenia z ubezpieczeń społecznych

Monitor Prawa Pracy | 5/2016
Moduł: prawo pracy
Ryszard Sadlik
Odpowiedzialność płatnika składek za nienależnie pobrane świadczenia z ubezpieczeń społecznych

W praktyce wiele sporów wywołuje możliwość żądania przez ZUS od płatnika składek lub innego podmiotu, który przekazał nieprawdziwe dane, zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń. Kwestia ta jest częstym przedmiotem sporów, dlatego w niniejszym opracowaniu autor przybliża stanowisko orzecznictwa sądowego w tym zakresie. Jest to o tyle istotne, że uległo ono istotnym zmianom.