Ochrona działaczy związkowych – wybrane zagadnienia

Monitor Prawa Pracy | 1/2022
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.22.1.5
Ryszard Sadlik

Osoby podejmujące się działalności związkowej są szczególnie narażone na konflikty z pracodawcami. Grozi im utrata pracy lub pogorszeniem jej warunków. Aby temu zapobiec, ustawodawca wprowadził specjalne zasady mające na celu ochronę stałości ich zatrudnienia. Realizacja i zakres tej ochrony budzą w praktyce wątpliwości, podobnie jak konieczność zachowania przez związek zawodowy określonych w ustawie wymagań formalnych.Protection of a union organizer – chosen aspects

People working for trade unions are very liable to conflicts with employers. Their job or working conditions are in constant jeopardy. In order to prevent this the lawmaker introduced special rules to protect the stability of their employment. In practice, the realization and scope of such a protection raises many doubts, so does the necessity of a trade union to follow professional requirements stipulated in the act. Key words: protection of union organizers, scope of protection of union organizers, information obligations of trade unions, violation of union protection. Słowa kluczowe: ochrona zatrudnienia działaczy związkowych; zakres ochrony działaczy związkowych; obowiązki informacyjne organizacji związkowych; nadużycie ochrony związkowej.