(Nie)odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę

Monitor Prawa Pracy | 10/2016
Moduł: prawo pracy
Michał Szypniewski

Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie o dopuszczalność uzupełniającej (stosowanej na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego) odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy. Jest to zagadnienie bardzo aktualne i dyskusyjne, co potwierdza bogate, choć niejednolite orzecznictwo SN i TK. Artykuł dotyka wybranych problemów z tym związanych, jak również zawiera kilka postulatów de lege ferenda, wartych rozważenia na gruncie planowanej szerokiej rekodyfikacji prawa pracy.