Kontrole u pracodawcy

Kontrole u pracodawcy

Monitor Prawa Pracy | 10/2005
Moduł: prawo pracy
Aleksander Stuglik, Andrzej Ponczek, r. pr. Adrianna Jasińska-Cichoń, Aleksandra Gołębiowska

Spis treści:

Ogólne zasady przeprowadzenia kontroli

  • Zasady dotyczące kontroli przedsiębiorcy - ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - r.pr. Aleksander Stuglik

Państwowa inspekcja pracy

  • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy - r. pr. Adrianna Jasińska-Cichoń

Urząd pracy

  • Kontrola legalności zatrudnienia w zakładzie pracy - Aleksandra Gołębiowska

Zakład ubezpieczeń społecznych

  • Tryb kontroli płatników składek będących przedsiębiorcami - Andrzej Ponczek