Konstrukcja delegowania pracowników w celu świadczenia usług na poziomie unijnym i w praktyce prawa polskiego

Monitor Prawa Pracy | 2/2016
Moduł: prawo pracy
Anna Boguska
Konstrukcja delegowania pracowników w celu świadczenia usług na poziomie unijnym i w praktyce prawa polskiego

Delegowanie pracowników jest wynikiem korzystania przez przedsiębiorców państw członkowskich z przysługującej im na mocy Traktatów ustanawiających UE swobody świadczenia usług. W niniejszym opracowaniu autorka analizuje konstrukcję oraz ramy prawne tej instytucji zarówno na gruncie unijnego, jak i polskiego prawa pracy.