„Komin” a sprawa polska w kontekście zasad sprawiedliwości społecznej

„Komin” a sprawa polska w kontekście zasad sprawiedliwości społecznej

Monitor Prawa Pracy | 8/2005
Moduł: prawo pracy
Krzysztof Walczak

Uwagi wstępne

Pisząc wprowadzenie do lipcowego numeru „Monitora Prawa Pracy”, miałem nadzieję, że najbliższe dwa miesiące upłyną w dziedzinie prawa pracy w atmosferze względnego - wakacyjnego - spokoju, co umożliwi nam w miarę łagodne przygotowanie się do gorącej jesieni, która w związku z wyborami parlamentarnymi - i jak wszystkie sondaże na to wskazują, zmianą na najwyższych szczebla władzy - spowoduje poważne zawirowania w zakresie stosunków pracy. Tymczasem już po ukazaniu się naszego pisma przetoczyła się przez polski parlament, a także prasę ostra batalia na temat wynagrodzeń menedżerów w firmach publicznych, mająca związek z propozycją rządu uchylenia ustawy z 3.3.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi1 (dotyczy podmiotów gospodarczych, w których 100% lub większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego).

Argumenty zwolenników i przeciwników uchylenia WynKierPodmPrawnU były bardzo ciekawe i dotyczyły rozbieżnych kwestii, tym niemniej w stosunkowo znikomy sposób odpowiadały na fundamentalne pytanie, czym tak naprawdę jest wynagrodzenie i w jaki sposób powinno być kształtowane. W poniższym opracowaniu odnoszę się do tego problemu, przy czym zdając sobie sprawę, że moje poglądy mogą być dyskusyjne, zapraszam do polemiki. Na początku chciałbym jednak osobom niezorientowanym pokrótce przypomnieć, o co toczyła się batalia - przegrana zresztą przez rząd i wspierające go w tej sprawie organizacje pracodawców, w tym zwłaszcza Konfederację Pracodawców Polskich (KPP).

Kwestie legislacyjne

Głównym założeniem proponowanej regulacji była, jak wskazywali jej twórcy w uzasadnieniu, konieczność wdrożenia jednej z podstawowych zasad europejskiego prawa, zawartej w art. 81-89 Traktatu Europejskiego (dalej jako: TWE), mianowicie równego traktowania przedsiębiorstw publicznych i prywatnych. Jednym z takich zapisów, niewątpliwie łamiących tę zasadę, jest ustawowe ograniczenie wysokości wynagrodzeń wypłacanych osobom zajmującym kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach [...]