IV Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy. Coś się zaczyna, coś się kończy – z prawem pracy przez życie. Sprawozdanie z konferencji

Monitor Prawa Pracy | 12/2016

W dniach 9–11.9.2016 r. w Spale odbyły sie IV Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy, zorganizowane przez Katedrę Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego. Tej dorocznej konferencji naukowej, skierowanej do młodych (ciałem i duchem) adeptów prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, niezmiennie przyświecają idee: odformalizowanych spotkań naukowych, aktualności poruszanych zagadnień zarówno naukowych, jak i dydaktycznych, nieskrępowanej dyskusji oraz integracji w otoczeniu natury. 

W dniach 9–11.9.2016 r. w Spale odbyły sie IV Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy, zorganizowane przez Katedrę Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego. Tej dorocznej konferencji naukowej, skierowanej do młodych (ciałem i duchem) adeptów prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, niezmiennie przyświecają idee: odformalizowanych spotkań naukowych, aktualności poruszanych zagadnień zarówno naukowych, jak i dydaktycznych, nieskrępowanej dyskusji oraz integracji w otoczeniu natury. To ostatnie zapewniło ulokowanie Spotkań, podobnie jak przed rokiem, w Terenowej Stacji Przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego w Spale, w której Uczestnicy czują się już niemal jak u siebie. W tym roku dodatkowo bardzo dopisała pogoda, raczej letnia aniżeli jesienna. Bez zmian pozostał skład komitetu organizacyjnego w osobach dr Izabeli Florczak, dr Anny Piszczek, dra Krzysztofa Stefańskiego i mgr Barbary Muszyńskiej (oraz oczywiście Emi – konferencyjnego labradora), którzy kolejny raz wcielili w życie pomysł autorstwa Kierownika Katedry Prawa Pracy UŁ prof. dra hab. Zbigniewa Górala. Dodatkowej pomocy organizacyjnej udzieliła w tym roku mgr Aleksandra Pietras. W tej edycji Organizatorzy postanowili niejako wyjść naprzeciw aktualnym wyzwaniom demograficznym i zaproponowali Uczestnikom obrady pod hasłem „Coś się zaczyna, coś się kończy – z prawem pracy przez życie”. Tym samym zostały ukazane perspektywy stosowania prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych na poszczególnych etapach życia. Jako pierwsze z tematem tym zmierzyły się dr Justyna Czerniak-Swędzioł (UJ) i dr Katarzyna Żywolewska (UwB), przedstawiając referat pt. Co powie tata? – uprawnienia rodzicielskie pracownika-ojca. Autorki zaprezentowały zmienione niedawno, rozbudowane przepisy dotyczące ochrony rodzicielstwa z punktu widzenia uprawnień pracownika-ojca, a także zwróciły uwagę na wynikające z nich wątpliwości interpretacyjne. Wystąpienie zaowocowało ożywioną dyskusją. Tradycyjnie jedna z merytorycznych części Spotkań obejmowała prezentację aktywnych form nauczania. W związku z tym pierwszego dnia obrad Uczestnicy zapoznawali się z założeniami i zasadami prowadzenia debaty oxfordzkiej, która może być wykorzystywana w procesie dydaktycznym. Tę aktywną formę prowadzenia zajęć przedstawiali dr Krzysztof Stefański (UŁ) i dr Anna Piszczek (UŁ) w panelu pt. Rozmowa kontrolowana – cz. I. Dzień ten zakończył się wspólną zabawą w konwencji „Horror party”, której oprawę muzyczną zapewnił dr Ariel Przybyłowicz (UWr). Uczestnicy wykazali się godną podziwu i nieraz zaskakującą inwencją, dzięki czemu sala zapełniła się wieloma przerażającymi, a niekiedy zabawnymi postaciami rodem z horroru. Pomimo wieczornych strachów Uczestnicy odważnie stawili się kolejnego dnia na porannym panelu dyskusyjnym na temat „Za młodzi na..., za starzy na... – instrumenty rynku pracy skierowane do osób poniżej 30. oraz powyżej 50. roku życia”, prowadzonym przez dr Katarzynę Jaworską (UWM) oraz dr Ewę Staszewską (UŁ). Panel ten nawiązywał do tematu przewodniego konferencji – wiązał bowiem poszczególne okresy życia z aktywnością zawodową. Prelegentki podczas wystąpienia postawiły wiele pytań, nad którymi następnie dyskutowały wraz z Uczestnikami. Dzięki temu w sposób sprecyzowany zarysowała się sytuacja osób wchodzących na rynek pracy (poniżej 30. roku życia) oraz osób będących na nim długo (osób powyżej 50. roku życia). Pomimo odmiennych sytuacji faktycznych to właśnie osoby z dwóch powyższych grup stanowią zdecydowanie największy odsetek osób bezrobotnych. Skutkuje to bogatym ustawodawstwem i różnorodną praktyką jego stosowania, zmierzającymi do, z jednej strony, zaktywizowania zawodowego tych osób oraz, z drugiej strony, zachęcenia pracodawców do ich zatrudniania. Po zakończonym panelu rozmowy kuluarowe toczyły się dalej w trakcie wspólnego spaceru po Spale. Uczestnicy mieli okazję podziwiać piękne spalskie lasy, a także obejrzeć przygotowania do prezydenckich dożynek i pozować do grupowego zdjęcia pod słynnym spalskim żubrem. W kolejnym punkcie programu Uczestnicy wykorzystali w praktyce zdobytą dzień wcześniej wiedzę teoretyczną. Dr K. Stefański i dr A. Piszczek w panelu „Rozmowa kontrolowana – cz. II” zaaranżowali dla Uczestników debatę oxfordzką. Dwie drużyny przygotowywały się do niej pod okiem dr I. Florczak (UŁ) i mgr B. Muszyńskiej (UŁ). Przedstawioną tezę przypadło popierać dr Justynie Czerniak-Swędzioł (UJ), dr Arielowi Przybyłowiczowi (UWr), dr Wioletcie Witoszko (UwB) oraz mgr Maciejowi Zarzyckiemu (UŁ). W tzw. opozycji spierali się z nimi dr Michał Raczkowski (UW), dr Iwona Więckiewicz-Szabłowska (UŁ), mgr Maciej Jarota (KUL) i mgr Aleksandra Pietras (UŁ). Udane, a zarazem niepozbawione humoru popisy oratorskie oceniało jury w składzie dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska (UWr), prof. nadzw. dr hab. Leszek Mitrus (UJ), dr hab. Krzysztof Walczak (UW), nad przestrzeganiem zaś surowych reguł formalnych debaty oxfordzkiej czuwał prof. nadzw. dr hab. Tomasz Duraj (UŁ). Zwieńczeniem dnia było oczekiwane przez wszystkich Spotkanie z Mistrzem, uznanym w środowisku autorytetem. W tym roku zaproszenie Organizatorów przyjął prof. dr hab. Herbert Szurgacz z Uniwersytetu Wrocławskiego, który podzielił się z Uczestnikami historią swojej drogi naukowej oraz zainteresowaniami naukowymi, w których łączą się ze sobą prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz historia prawa. Mistrz odpowiadał również na pytania uczestników Spotkań, wśród których pojawiły się m.in. pytania o warsztat naukowy Pana Profesora, a także o jego zainteresowania pozanaukowe. Nie zabrakło ciepłych słów ze strony obecnych na Spotkaniach wychowanków Profesora Herberta Szurgacza, którym przez lata współpracy udzielał on wsparcia. Dzień uwieńczyły rozmowy przy grillu, które niespodziewanie przedłużyły się o wspólne śpiewanie i pokaz fotografii z wcześniejszych Wrześniowych Spotkań – w przyjacielskiej atmosferze czas płynął wszystkim bardzo szybko. Ostatni dzień obrad był poświęcony etapowi po zakończeniu aktywności zawodowej pracownika. Dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska (UWr) i dr Marcin Krajewski (UŁ) wygłosili referat pt. Jeśli nie emerytura to co? – alternatywne formy ochrony ryzyka starości. Szeroko przedstawili w nim zarówno aktualną kondycję polskiego systemu emerytalnego, jak i możliwości jego naprawy oraz towarzyszące tym rozwiązaniom szanse i zagrożenia. Burzliwa dyskusja, która następnie się wywiązała, potwierdziła wagę problemu, jak również zgodę uczestników co do tego, że obecne regulacje są dalece niedoskonałe. Jedną z konkluzji prowadzonej dyskusji było stwierdzenie o zaufaniu, jakim ustawodawca obdarza osoby ubezpieczone, licząc, że, choćby w ograniczonym zakresie, samodzielnie zadbają one o zabezpieczenie ryzyka starości. Czwarte Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy przyniosły jak zwykle wiele ciekawych dyskusji i ważnych spostrzeżeń. Wzięło w nich udział ponad 40 osób z kilkunastu jednostek naukowych. Odformalizowana atmosfera konferencji sprzyja nie tylko swobodnej wymianie poglądów, ale również, tak ważnej z punktu widzenia wyzwań naukowych, integracji środowiska. Integracja ta owocuje wspólnymi publikacjami, projektami badawczymi oraz licznymi konferencjami. Dla wielu Uczestników obecność na kolejnych Spotkaniach stała się tradycją. Widząc tak duże zainteresowanie oraz zadowolenie, Organizatorzy postarają się po raz kolejny sprostać wymaganiom Uczestników, organizując piąte, jubileuszowe, Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy we wrześniu 2017 r. dr Izabela Florczak Adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej, Uniwersytet Łódzki. Barbara Muszyńska Doktorantka w Katedrze Prawa Pracy, Uniwersytet Łódzki.