Informacja o zmianie rozkładu czasu pracy

Monitor Prawa Pracy | 12/2013
Maciej Nałecz

Od 23.8.2013 r. w Kodeksie pracy uregulowano zasady wydawania rozkładów czasu pracy, w tym m.in. minimalny termin przekazania rozkładu pracownikom, tj. co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.

Od 23.8.2013 r. w Kodeksie pracy uregulowano zasady wydawania rozkładów czasu pracy, w tym m.in. minimalny termin przekazania rozkładu pracownikom, tj. co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład. Powstała jednak wątpliwość, czy termin ten stosuje się również do przypadków zmiany rozkładu czasu pracy (harmonogramu, grafiku) w trakcie okresu nim objętego, np. z uwagi na chorobę innego pracownika. Zdaniem Departamentu Prawa Pracy MPiPS wyrażonym w stanowisku z 18.10.2013 r. (www.ekspertbeck.pl) zmiana rozkładu jest dopuszczalna w trybie określonym przez pracodawcę. Z art. 129 § 3 KP nie wynika, z jakim wyprzedzeniem mogą być dokonywane zmiany. Regulacja w tym zakresie może natomiast być zawarta w przepisach wewnątrzzakładowych, obowiązujących u pracodawcy, np. w regulaminie pracy.