Gwarancja minimalnej stawki godzinowej w umowie zlecenia i umowie o świadczenie usług – forma ingerencji funkcji ochronnej prawa pracy w prawo cywilne

Monitor Prawa Pracy | 8/2017
Moduł: prawo pracy, prawo cywilne
Kinga Piwowarska
Gwarancja minimalnej stawki godzinowej w umowie zlecenia i umowie o świadczenie usług – forma ingerencji funkcji ochronnej prawa pracy w prawo cywilne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy fakt nadania niektórym umowom cywilnoprawnym, w szczególności umowie zlecenia i umowie o świadczenie usług, cech związanych ze stosunkiem pracy (w tym cech dotyczących pracowniczego wynagrodzeniem za pracę) mieści się w zakresie funkcji ochronnej prawa, w tym ochrony pracy, prawa pracy czy może prawa zatrudnienia. Autorka rozważa, czy w tym kontekście istnieją wspólne właściwości zatrudnienia pracowniczego i pozapracowniczego oraz przenikanie (a nawet zawłaszczanie) prawa pracy w stosunku do prawa cywilnego oraz vice versa. Autorka analizuje powyższe m.in. na podstawie ustanowienia minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł brutto, obowiązującej w 2017 r., której wprowadzenie spowodowało ochronę, dotychczas nieistniejącą, dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.