Dodatkowe odszkodowanie dla pracownika za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Monitor Prawa Pracy | 12/2017
Moduł: prawo pracy
Ryszard Sadlik
Dodatkowe odszkodowanie dla pracownika za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pracownik może domagać się zapłaty dodatkowego odszkodowania od pracodawcy, jeśli bezprawnie rozwiązano z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia. Musi jednak wykazać wówczas winę umyślną pracodawcy, szkodę oraz związek przyczynowy między bezzasadnym rozwiązaniem umowy a poniesioną szkodą. Realizacja tego uprawnienia budzi wiele wątpliwości w praktyce i bywa częstym przedmiotem zabiegów interpretacyjnych orzecznictwa sądowego.