Czy kierownik bez podwładnego to jeszcze kierownik?

Czy kierownik bez podwładnego to jeszcze kierownik?

Monitor Prawa Pracy | 1/2010
Moduł: prawo pracy
Grzegorz Orłowski

.