Czas pracy personelu latającego w lotnictwie cywilnym jako element bezpieczeństwa lotów

Monitor Prawa Pracy | 8/2015
Moduł: prawo pracy
Piotr Kasprzyk, Anna Konert, Magdalena Barbara Rycak
Czas pracy personelu latającego w lotnictwie cywilnym jako element bezpieczeństwa lotów

Kompleksowa analiza całości regulacji czasu pracy członków załóg zatrudnionych przy przewozie lotniczym wymagałaby opracowania monograficznego z udziałem specjalistów zarówno z zakresu prawa pracy, prawa lotniczego, jak i praktyków planujących pracę członków załóg statków powietrznych. Celem niniejszego opracowania jest zatem przede wszystkim wskazanie przepisów dotyczących tej tematyki, ich wzajemnych relacji, przybliżenie najważniejszych pojęć, którymi posługuje się prawodawca, a także zainteresowanie poruszaną tematyką środowiska naukowego i zainicjowanie kompleksowych badań naukowych w zakresie czasu pracy członków załóg statków powietrznych.