Akty prawne uchwalone

Monitor Prawa Pracy | 4/2013
Maciej Nałęcz

Decyzja o waloryzacji świadczenia bez podpisu: Ustawa z 4.1.2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 240).

Decyzja o waloryzacji świadczenia bez podpisu

Ustawa z 4.1.2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 240).

Etap legislacyjny: Ustawa weszła w życie 20.2.2013 r.

Opis ustawy: Zlikwidowano wymóg opatrywania decyzji dotyczących waloryzacji emerytur i rent podpisem własnoręcznym i zastąpiono go nadrukiem imienia oraz nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania.