Monitor Prawa Pracy / Artykuły / Wynagrodzenie za prace i inne świadczenia

Kryteria ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych

Iwona Sierpowska

Od 1.5.2004 r. zaczyna funkcjonować nowy system wspierania rodzin o niskich dochodach, osób niepełnosprawnych i starszych. Przewidziano dwa rodzaje świadczeń: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2265