Monitor Prawa Pracy / Artykuły / Wynagrodzenie za prace i inne świadczenia

Ugoda w postępowaniu procesowym i pojednawczym

Maria Teresa Romer, Teresa Romer

Na mocy ustawy z 28.7.2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw1 od 9.12.2005 r., tj. od dnia jej wejścia w życie, strony obok funkcjonującej już ugody...

Patologie a demagogie

Andrzej Patulski, Grzegorz Orłowski

Wprowadzenie W felietonie „Komin a sprawa polska w kontekście zasad sprawiedliwości społecznej”1 dr K. Walczak dotknął doniosłej kwestii wynagrodzeń menedżerów sektora publicznego, udowadniając na...

Prawo do świadczenia przedemerytalnego - ograniczenia

Wojciech Maciejko

Z dniem 1.8.2004 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy określające zasady zmniejszania, zawieszania i utraty świadczenia przedemerytalnego. Nowe regulacje w tym zakresie wprowadziły: art. 4, art. 5 i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2265