Monitor Prawa Pracy / Artykuły / Wynagrodzenie za prace i inne świadczenia

Telepraca - specyfika zatrudnienia na odległość

Tendencja do zmiany dotychczasowego modelu prawa pracy jest coraz silniejsza. Elastyczne formy zatrudnienia, które poprawiają konkurencyjność firm, stają się coraz bardziej popularne. Jednym z takich...

Możliwość ustalenia wynagrodzenia na podstawie waluty obcej

Katarzyna A. Piwowarczyk

Dopuszczalność określenia wynagrodzenia za pracę na podstawie waluty obcej jest obecnie problemem, z którym coraz częściej stykają się strony stosunku pracy. Tendencja ta jest związana nie tyle z...

Praca ponadwymiarowa nauczycieli akademickich

Beata Bury

Zasadą prawa pracy jest, iż praca w godzinach ponadnormatywnych, stanowiąca dodatkowy wysiłek podejmowany przez pracownika powinna być opłacana wyżej niż praca wykonywana w normalnym czasie pracy....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2265